Fakta

Landsbyen Hylke ligger i Skanderborg Kommune i Østjylland. Hylke er beliggende nær Slanderborg Sø 10 km. syd for Skanderborg, 30 km. sydvest for Århus samt 20 km. nord for Horsens.

Byen har 427 indbyggere (1. januar 2018) – med opland er der ca. 800 indbyggere.

Nedenfor ses befolkningsudviklingen i byen fra 2006-2018.

Kilde: Danmarks statistik, http://www.statistikbanken.dk/BY1