Hylke Skole

En helt unik landsbyskole
I centrum af Hylke ligger byens landsbyskole. Herfra spreder skolen aktivitet til hele byen og er med til at samle byen i et helt unikt fællesskab.
Den nuværende skole er opført i 2015, så børnene nyder en hverdag i nye, dejlige og lyse omgivelser.

En anneksskole med fordele
Hylke Skole er en anneksskole. Det betyder, at skolen hører administrativt under Landsbyordningen Virring, men har egne lærere og pædagoger. På den måde høstes stordriftsfordelene ved fælles administration samt fordelene ved at beholde de mindste klasser lokalt.

Et lokalt og trygt sammenhold
Hylke Skole rummer tre klasser fra 0. til 2. klasse. Skolens forankring i lokalsamfundet giver et helt unikt samarbejde med forældrene og et usædvanligt tæt samspil med naboerne i børnehaven Tusindfryd. I børnehaven, der har plads til 40 børn, starter det sammenhold, som videreføres ved skolestarten i de velkendte rammer på Hylke Skole. Allerede et halvt år før skolestart begynder de kommende skolebørn at komme på skolen. Sammen med en børnehavepædagog mødes børnene med deres kommende lærer og børnehaveklassen fast en gang om ugen.

I den fælles skolegård mødes børnehavebørn og skolebørn dagligt, og lærere og pædagoger går i fællesskab sammen om aktiviteter, hvor højdepunktet er den årlige sommerfest – som samtidig er optakt til byens festuge. Til sommerfesten mødes alle forældre, børn, lærere og pædagoger til skuespil, sang, dans, gøgl samt fællesspisning og med et deltagerantal, som overstiger 200, er skolen afgjort med til at samle både børn og voksne i livslange venskaber.

Hylke Skole deler indgangsparti med Hylke Multihus, som fungerer som aktivitetshus i byen. Desuden rummer skolens bygninger SFO i eftermiddagstimerne.

hylke skole
Hylke skole – en del af Multihuset
Hylke skole
Hylke skole – en del af Multihuset
Hylke skole
Hylke skole – velkommen til 1. klasse
Hylke skole
Hylke skole – en del af Multihuset

Virring Skole
Læs om Virring skole her.