Hylke Skole

I centrum af Hylke ligger byens landsbyskole. Herfra spreder skolen aktivitet til hele byen og er med til samle byen i et helt unikt fællesskab.

I Hylke går vi imod strømmen. Mens andre landsbyer lukker købmænd, børnehaver og mister forsamlingshuse, blomstrer Hylke og har i dag et helt usædvanligt aktivt lokalsamfund. En stor del af succesen skal tilskrives vores lille skole.

Hylke Skole er en anneksskole. Det betyder, at skolen hører administrativt under Virring skole, men har egne lærere og pædagoger. På den måde høstes stordriftsfordelene ved fælles administration samt fordelene ved at beholde de mindste klasser lokalt. Og netop dette er nøglen til opblomstringen af det aktive landsbyliv i Hylke, som man i andre landsbysamfund kun drømmer om.

Skolen i Hylke er ikke ny; dens historie kan dateres helt tilbage til år 1727, hvor den kongelige Rytterskole blev opført i byen. I 1909 blev den nuværende og lidt større skole bygget og samlede hele egnens børn. I 1980’erne blev skolen i en kort periode offer for centralisering og lukket. Heldigvis valgte kommunens byråd i 1986 at gå imod strømmen og genåbne skolen som en anneksskole til Virring Skole. Igen var egnens børn samlet, og det har de været lige siden.

Dynamoen for det lokale engagement

Hylke Skole rummer tre klasser fra 0. til 2. klasse. Skolens forankring i lokalsamfundet giver et helt unikt samarbejde med forældrene og et usædvanligt tæt samspil med naboerne i børnehaven Tusindfryd. I børnehaven, der har plads til 40 børn, starter det sammenhold, som videreføres ved skolestarten i de velkendte rammer på Hylke Skole. Allerede et halvt år før skolestart begynder de kommende skolebørn at komme på skolen. Sammen med en børnehavepædagog mødes børnene med deres kommende lærer og børnehaveklassen fast en gang om ugen.

I den fælles skolegård mødes børnehavebørn og skolebørn dagligt, og lærere og pædagoger går i fællesskab sammen om aktiviteter, hvor højdepunktet er den årlige sommerfest – som samtidig er optakt til byens festuge. Til sommerfesten mødes alle forældre, børn, lærere og pædagoger til skuespil, sang, dans, gøgl samt fællesspisning og med et deltagerantal, som overstiger 200, er skolen afgjort med til at samle både børn og voksne i livslange venskaber.

Sang og glædeI Hylke er der pga. den store nærhed og de tætte relationer et helt unikt samarbejde mellem skolen og børnehaven – noget som er med til at give en usædvanlig tryg og vellykket skolestart for børnene på Hylke skole. Selvom børnene er fyldt seks år, er de stadig velkomne i børnehaven, som dagligt tilbyder morgenpasning og serverer morgenmad indtil klokken otte.

Skolen er sammen med børnehaven dynamoen bag det stærke fællesskab og store engagement. Her knytter børnene lokale venskaber som varer mange år op igennem skolen.

Med disse venskaber engageres børnene lokalt i fodbold, gymnastik og andre aktiviteter. På den måde er skolen med til at holde liv i byens foreninger. Og hvor børnene mødes og knytter venskaber, mødes forældrene også – dette er nøglen til Hylkes succes som lokalsamfund.

Hylke Skole fungerer også som aktivitetshus i byen. Her har gymnastikforeningen blandt andet spinninghold, børnegymnastikhold, motionsrum, omklædningsrum og klublokale. Desuden rummer skolens bygninger SFO og ungdomsklub. Den sidste ledige kapacitet udnyttes af byens kor og pensionistklubben.

Virring Skole

Læs om Virring skole her.