Bibliotek

Hylke bibliotek

Hylke Bibliotek er et selvstændigt bibliotek, drevet af frivillige. Tidligere har det været en afdeling af biblioteket i Skanderborg, men da denne ordning ophørte, blev Hylke Bibliotek etableret i sin nuværende form i Hylke Multihus.

En styregruppe bestående af tre personer står for driften af biblioteket, og et antal personer passer biblioteket i åbningstiderne.

Biblioteket er åbent tirsdag og torsdag kl. 16-18.

Et hav af spændende bøger

Bogbestanden udgøres dels af bøger, som biblioteket rådede over, da det var en afdeling af Skanderborg Bibliotek, og dels af bøger, som Hylke Bibliotek selv har anskaffet. I styregruppen arbejdes der hele tiden på at forny bogsamlingen, så der hele tiden kommer nye og spændende bøger til.

Midlerne til indkøb af nye bøger fås på forskellig vis:

  • Biblioteket har årligt et beløb til rådighed fra Hylke Multihus. Dette beløb bruges hovedsageligt til indkøb af bøger.
  • Bøger, der ikke længere skal stå på hylderne, sælges ved loppemarkeder i forbindelse med andre arrangementer i Hylke el
    ler til bobantikvariater.
  • Biblioteket modtager gerne donationer af bøger, som man gerne vil give væk. Styregruppen forbeholder sig retten til at råde over bøgerne, som det er mest hensigtsmæssigt. En del vil komme til at stå på hylderne. Dem vi har i forvejen, eller skønner vi ikke kan udlåne, sælger vi om muligt eller afleverer til genbrug.

Det er vigtigt at få så meget som muligt for pengene, så vi er meget opmærksomme på gode tilbud i boghandlerne. Samtidig besøger vi ofte genbrugsbutikker, hvor man ofte for meget små midler kan købe gode og særdeles aktuelle bøger i fin stand.

Læsekreds

I forbindelse med biblioteket er der en læsekreds, der mødes 6 gange i vinter halvåret for at diskutere de bøger, der i forvejen er læst.

Måske har du spørgsmål eller lyst til at indgå i samarbejdet omkring biblioteket. I så fald kan du henvende dig til medlemmerne i styregruppen:

Kirsten Broch, broche@outlook.dk. Står for daglig drift.

Helene Andersen, hylkehygge68@gmail.com. Står for daglig drift.

Peter Ross Sørensen, bepe.ross@gmail.com. Medlem af multihus bestyrelsen.