Hylke Borgerforening

Hylke Borgerforening blev stiftet den 26. januar 1921 og var primært bestemt for borgere og håndværkere bosiddende i Hylke Sogn.

Det oprindelige formål med borgerforeningen var ifølge de tinglyste love af 13. april 1968 at fremme oplysning blandt foreningens medlemmer ved møder og lignende samt varetage deres tarv ved de midler, der stod til dennes rådighed.

I de seneste vedtægter, godkendt februar 2015, er formålet ændret til at have et samlingssted ”Hylke Forsamlingshus” for borgerne i Hylke Sogn og Omegn til afholdelse af selskabelige og kulturelle aktiviteter.

Hylke Borgerforening ejer og driver Hylke Forsamlingshus og står således også for vedligeholdelse og modernisering af forsamlingshuset.

Hylke Forsamlingshus blev opført i 1906 og var i begyndelsen ejet af Aktieselskabet Hylke Sogns Forsamlingsbygning. Som navnet siger, var forsamlingshuset egentligt ejet af borgerne i Hylke, som havde tegnet aktiebeviser i forsamlingshuset. Forsamlingshuset blev 1. oktober 1955 solgt til borgerforeningen, som overtog og indfriede en mindre gæld i huset.

Hylke Forsamlingshus er byens naturlige samlingssted og er rammen om forskellige arrangementer, som Hylke Borgerforening står for. Der er arrangementer af forskellig art, så både børn, voksne og ældregrupper bliver tilgodeset. Igennem disse forskellige arrangementer varetages borgernes tarv og der tilstræbes et stærkt, aktivt og socialt landsbyliv.

De faste og traditionsbundne arrangementer er julefest og fastelavnsfest for børn. Derudover laver Hylke Borgerforening andre sporadiske arrangementer og samarbejder gerne med andre foreninger i byen.

Hylke Borgerforening står for udlejning af Hylke Forsamlingshus, som er blandt de største forsamlingshuse i Skanderborg Kommune med service til 120 personer. Hylke Forsamlingshus udlejes til særpriser til borgerforeningens medlemmer, men kan også lejes af andre. Læs mere om forsamlingshuset, priser og regler her link til www.hylkeforsamlingshus.dk

Under Hylke Borgerforening hører Støtteforeningen for Hylke Forsamlingshus, som bl.a. gennem cykelløb og loppemarked hjælper med at skaffe økonomiske midler til vedligeholdelse og modernisering af Hylke Forsamlingshus.

Medlemskab af Hylke Borgerforening

Medlemskab af Hylke Borgerforening kan tegnes af enhver med interesse for Hylke Forsamlingshus, også selvom bopælsadressen er uden for Hylke Sogn og Omegn.

For at Hylke Forsamlingshus kan være et godt og attraktivt samlingssted for bosiddende i Hylke og omegn, opfordres alle til at være medlem og bakke op om Hylke Borgerforening.