Landsbyrådet

Hylke Landsbyråd opstod ud af Projekt Hylke, der løb af stablen i 1989-90. En projektleder blev ansat i et halvt år, blandt andet for at finde ud af, hvordan Hylke kunne blive et bedre sted at bo og være. Et af ønskerne var et fælles forum, der kunne være talerør udadtil og indadtil i Hylke. Da projektet var slut, blev Landsbyrådet skabt.

Landsbyrådets formål er derfor at varetage borgernes fælles interesser i og omkring Hylke, herunder at styrke byens udvikling ved at bevare og fremme landsbymiljøet og fællesskabet.

Det betyder, at Landsbyrådets arbejde spænder bredt. Herunder kan nævnes aktiv byrum med skatepark 2020/2021, trafiksikkerheden i landsbyen, udarbejdelse af Sporet ved Hylke, samarbejde med kommunen, en folder om byen til nytilflyttere og meget mere.

Landsbyrådets faste opgave er at organisere Fællesgryden, der er fællesspisning for byens borgere seks gange i løbet af vinterhalvåret. Derudover laver vi fast et arrangement hver sommer og vinter. Det varierer, hvad vi laver, og det bliver annonceret på facebookgruppen og her på siden.

Landsbyrådet står for hjemmesiden www.hylkeinfo.dk.

Enkeltpersoner, foreninger eller andre, der har gode ideer, opgaver eller problemer, de mener bør løses, kan frit henvende sig til Landsbyrådet. Ikke alle ideer tages op; der skal være en gruppe interesserede til at løfte opgaven for at arbejdet kan videreføres, og nogen gange sender vi en opgave videre til dem, den måtte være relevant for.

Der afholdes generalforsamling i april, og bestyrelsen består af fem medlemmer samt en suppleant. Landsbyrådet holder møde løbende møder – er du interesseret i at være med eller har du forslag e.l. til os, så kontakt os gerne.

Formand: Rebecca Veilgaard Christensen, tlf: 27 26 93 57
Næstformand: Johannes Smed, tlf: 20 81 97 03
Kasserer: Elin Pedersen, tlf: 61 68 62 45
Sekretær: Emma Perriton, tlf: 26 85 28 12
Medlem: Pernille Svit Riis, tlf: 30 10 22 87
Suppleant: Flemming Veilgaard Christensen, tlf: 40 51 59 08

Landsbyrådets Email: landsbyraad@hylkeinfo.dk