Forsamlingshus

Hylke Forsamlingshus er byens naturlige samlingssted. Forsamlingshuset drives og vedligeholdes af Hylke Borgerforening.

Hylke Forsamlingshus er et af de største forsamlingshuse i Skanderborg Kommune med plads til 120 spisende gæster. Forsamlingshuset er af brandmyndighederne godkendt til 150 personer.

Hylke Borgerforening afholder arrangementer af forskellig art, så både børn, voksne og ældregrupper bliver tilgodeset. Igennem disse forskellige arrangementer varetages borgernes tarv og der tilstræbes et stærkt, aktivt og socialt landsbyliv.

Der er faste og traditionsbundne arrangementer som for eksempel julefest og fastelavnsfest for børn. Ud over disse faste arrangementer laver Hylke Borgerforening også andre sporadiske arrangementer og samarbejder gerne med andre foreninger i byen.

Under Hylke Borgerforening hører Støtteforeningen for Hylke Forsamlingshus, som via forskellige aktiviteter, heriblandt cykelløb og loppemarked, skaffer økonomiske midler til vedligeholdelse og modernisering af Hylke Forsamlingshus.

Hylke Forsamlingshus kan lejes af alle og medlemmer af Hylke Borgerforening kan leje det til favorable priser.

Se mere om priser og regler på forsamlingshuset hjemmeside www.hylkeforsamlingshus.dk hvor der også er aktivitetskalender og billedgalleri.