Om Hylke

Syd for Skanderborg Sø i en lavning skjult bag istidens bakker og skov finder man en lille by – Hylke. Hylke har igennem de seneste årtier haft succes med at tiltrække tilflyttere, og det har sikret en god blandet sammensætning i byen.

Dette har været medvirkende til at gøre Hylke til det attraktive lille smørhul, det er i dag. Samtidig har det hjulpet byen til at opnå en række mål; etablering af en børnehave, bevaring af den lokale købmand, restaurering af forsamlingshuset, bevaring af biblioteket samt sikret en meget aktiv borgerforening og gymnastikforening. Hylke er en by med engagement og liv, der ofte i nabobyerne fremhæves som ”stedet hvor alt kan lade sig gøre”.

I afsnittene om Hylke finder du en beskrivelse af Hylke. Beskrivelsen er til dig, der overvejer at flytte til byen, eller bare vil vide noget mere om byen. Her kan du blandt andet læse om Hylkes historie, naturen og de mange aktiviteter, der finder sted i Hylke.