Update vedr. købmandsbutikken

Efter endnu et fantastisk veterantræf i Hylke, tak for det, vender vi tilbage til virkeligheden omkring bevarelse af butik i Hylke.
Den næste uge bliver nok den vigtigste uge i butikkens levetid, idet der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Folkelånet på tirsdag og Borgermøde om butikkens fremtid som foreningsejet butik på torsdag.
Status på arbejdsgruppens arbejde må være:
Der er pt. givet tilkendegivelser fra 40 husstande om køb af 72 anparter i en ny butik i Hylke. Aldersgrupperingen for de 40 husstande fordeler dig således: 7 mellem 20-40, 14 mellem 40-60 og 19 er 60+.
Der er sidste frist for tilkendegivelser søndag den 27. august.
Arbejdsgruppen har siden borgermødet den 18. maj arbejdet hårdt for at finde løsninger, og vi har bedt borgerne støtte op om butikken og gruppen ved bl.a. at skabe omsætning, komme med input og brugbar viden, hvis vi skulle have en chance..
Continue reading “Update vedr. købmandsbutikken”

Ekstraordinær generalforsamling “Folkelånet”

Siden tirsdag i uge 32 har følgende indkladelse til ekstraordinær generalforsamling i ”Folkelånet til bevarelse af butik i Hylke” hængt i butikken Hos Købmanden Hylke:

Generalforsamling i foreningen ”Folkelånet til bevarelse af butik i Hylke”

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag den 22. August kl. 19.30 i Multihuset

Continue reading “Ekstraordinær generalforsamling “Folkelånet””

Update vedr. købmandsbutikken

Der har desværre ikke vist sig en købmand, der ville købe butikken i Hylke, derfor er den foreløbig eneste mulige løsning, for at bevare butikken, en foreningsdrevet butik. Arbejdsgruppen arbejder på højtryk for at finde en løsning, som kan være en realistisk mulighed.

Ulrik har lavet en plan, der gør det muligt for ham at holde butikken åben til 30. september. Dette giver os chancen for at finde en model, der kan bære. Husk at støtte max. op ved at handle i butikken.

NU har vi så brug for jeres positive tilkendegivelser: Vi får brug for kapital til overtagelse af butikken og starter derfor indsamling af forhåndstilsagn om køb af anparter.

Du kan læse meget mere i den vedlagte skrivelse. Husk at sætte x i kalenderen til borgermødet d. 24/8 kl. 19.30 i Forsamlingshuset, hvor alle facts vil blive lagt frem, og du kan komme med dine input. Continue reading “Update vedr. købmandsbutikken”

Nyt fra biblioteket

Når skolen starter igen, er vi klar på biblioteket med masser af bøger på hylderne. Vi gør en stor indsats for at forny beholdningen af bøger løbende, både til børn og voksne, så der er nok at gå i gang med. Hver anden måned kommer der ca. en snes bøger, som vi ikke tidligere har haft, så der er sket rigtig meget, fra vi åbnede biblioteket i Multihuset.

Åbningstiderne er, som de plejer: Mandag og tirsdag fra kl. 16 til 18, og torsdag fra kl. 18 til 20. Continue reading “Nyt fra biblioteket”