HUGF

HUGF = Hylke Ungdoms og Gymnastikforening

er bygget op med et forretningsudvalg (FU) og afdelingsbestyrelser for henholdsvis Gymnastik med Indoor Cycling , Ketschersport, Fodbold, Hylke Sportens Venner (HSV), Træningscentret, Ungdomsklubben med Hugins Horde/rollespil og  Støtteforeningen/banko. En repræsentant for hver af afdelingsbestyrelserne og FU udgør hovedbestyrelsen, som er forening
ens øverste organ. Hovedgeneralforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

FU består af 3 medlemmer (formand, kasserer og sekretær) og varetager den daglige drift af HUGF. Formande
n indkalder og afvikler hovedbestyrelsesmøderne, hvor alt, hvad der går på tværs af afdelingerne, bliver behandlet. FU koordinerer henvendelser til div. offentlige instanser, ligesom FU er tovholder på Hylke Festuge. FU kan tage stilling til økonomiske spørgsmål under 5.000,- kr.

Hovedbestyrelsen varetager og koordinerer fælles opgaver på tværs af de enkelte afdelinger.  Alle økonomiske spørgsmål over 5000 kr. besluttes af hovedbestyrelsen, ligesom HB repræsenterer den samlede forening udadtil.

HB/HUGF skal udpege 2 personer til bestyrelsen for Hylke Multihus.

Afdelingsbestyrelserne varetager aktiviteter, interesser og igangsætning af nye aktiviteter for deres respektive medlemmer og står for diverse aktiviteter i forbindelse med Hylke Festuge. Desuden finder de trænere/insHUG_fLogotruktører til de forskellige hold og sørger for træneruddannelse og pleje af trænere og hjælpere. De enkelte afdelinger er ansvarlig for deres egen afdelings økonomi, herunder evt. tilskud og lignende. De har fri råderum over deres egen økonomi. De enkelte afdelinger skal stille med en repræsentant til hovedbestyrelsen.

Hylke Festuge

En hel uge midt i juni står Hylke og omegn på den anden ende, når alle foreninger og de mange frivillige hjælpere sørger for at skabe nogle festlige dage i byen. Man vil bl. a. kunne opleve: festgudstjeneste i Hylke kirke, bagagerumsmarked, motionsløb, Tour de Hylke cykelløb, fodboldstævne, familiedag og selvfølgelig et kæmpe teltbal med god mad og musik.

Kanoudlejning

HUGF er indehaver af en kano med fuldt udstyr til en udflugt på Skanderborg Sø. Kanoerne kan benyttes af alle, der har lyst til at se området fra søsiden. Kanoerne er aluminiumskanoer, påskrevet Hylke UG, og de ligger ved søen ved “Henrys Strand” ud for Hylke Møllevej 15.
Pagajer, ekstra stole, siddemåtter,  redningsveste og stormkøkken er anbragt i en trækasse i redskabsskuret på sportspladsen. Reservationsliste sidder på låget af kassen. Nøglen kan lånes ved henvendelse hos købmanden.

Enkelte regler:

  • Man skal skrive sig på reservationslisten, så andre kan se, hvem der bruger kanoen
  • Kanoen må ikke fjernes fra Skanderborg Sø
  • Kanoen må højst benyttes 2 dage i træk
  • Det koster 50,- kr. pr. dag at benytte kanoen
  • Pengene lægges i tilbehørskassen eller betales til Anders V. Jensen

Problemer i forbindelse med kanoerne?
Henvend dig da til Anders V. Jensen, Hylkevej 84, tlf. 86 53 84 15 / 30288415.