Lokalplaner

Nedenstående lokalplaner er gældende for området; dog er alle lokalplaner ikke gældende for samtlige husstande.

0008: Område til sportsanlæg i Hylke

0048: Inddragelse af Hylke byområde i byzone

0049: Område til parcelhuse og jordbrugsparceller ved Grusløkkevej i Hylke

0131: Område til parcelhuse og jordbrugsparceller ved Præstehaven i Hylke

1066: Præstegårdsbakken

Lokalplanerne kan findes her.