Folkelånet til bevarelse af butik i Hylke

Foreningen ”Folkelånet til bevarelse af butik i Hylke” blev stiftet i 2013 i forsøget på at redde vores lokale købmand, der var truet af lukning. De tidligere ejere ville gerne gå på efterløn og havde i flere år forsøgt at sælge butikken uden held. I løbet af denne periode var de i løbende dialog med Tina og Ulrik, der var meget interesseret i at overtage butikken.

De havde desværre ikke mulighed for at rejse den nødvendige kapital, dels fordi de i forvejen driver en købmandsforretning i Låsby og dels fordi de har et hus på Fyn, der havde været til salg i flere år.

Det er meget vigtigt for byen, at der er en butik, og det blev derfor besluttet, at et udvalg skulle se på mulighederne for at hjælpe med at få solgt butikken. Det resulterede i stiftelse af en forening, hvis formål er at arbejde på at bevare købmandsbutikken i Hylke gennem fremskaffelse af kapital til finansiering af overtagelsen. Det lykkedes inden for kort tid at fremskaffe den nødvendige kapital, der blev stillet til rådighed for den nye købmand på favorable vilkår, og det blev dermed muligt for Tina og Ulrik at overtage butikken i Hylke pr. 01.07.2013.